COTTOFAENZA

拉芬经典系列

时尚的复古艺术

设计灵感

取自公元15世纪意大利莫德纳地区陶器烧制时产生氧化反应呈现出的光亮状态,拒绝平庸,让生活不再单调枯燥。

拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

  1. 7.5 X 30cm
  2. 30 X 60cm
  3. 60 X 60cm
拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
拉芬经典-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖