FADO

法多系列

清爽人生,简单自在

设计灵感

爱琴海卷起的朵朵白色浪花奔涌而来,激发出设计师源源不断的创作激情,FADO晶莹剔透珍珠般质感的砖体让住宅无比纯净浪漫。

时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

  1. 20 X 60cm
  2. 其它
时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
时尚瓷砖-法多(FADO)-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖