WOOD

挪威森林系列

本来生活

设计灵感

WOOD是自然恩赐给人类的一份珍贵礼物。将原木的本色和纹理真实再现于家中,让人仿佛闻到来自山林溪流的味道。

挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

  1. 16.5 X 16.5cm
  2. 16.5 X 100cm
挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
挪威森林(WOOD)-木纹砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖